Oppimisen Talo -palvelu Avainpedagogiikat oppimisen arkeen

 

Oppimisen Talo on digitaalinen palvelu, jonka avulla OPS 2016 avainpedagogiikat tuodaan vaivatta oppimisen arkeen. Nämä avainpedagogiikat ovat muuallakin tunnettuja, oppimista edistäviä elementtejä: laaja-alaiset taidot, portfolio-oppiminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja vahvuuspedagogiikka.

Oppimisen Talon visuaalinen ilme avaa opetussuunnitelman tavoitteet selkeänä kokonaisuutena niin oppilaalle itselleen kuin myös opettajalle sekä huoltajille. Helppokäyttöisyys takaa oppilaan aktiivisen osallistamisen oman oppimisen suunnitteluun ja seuraamiseen.

Oppimisen Talossa oppiminen rakentuu prosessiluontoisesti ja oppiminen nähdään konkreettisena jatkumona. Oppimisen tueksi luodaan erilaisia oppimiskonteksteja ja  oppimisportfolio muotoutuu konteksti- ja tavoitelähtöisesti. Oppimisen Talo tukee yksilöllisen oppimisen lisäksi yhteisöllistä oppimista ja tiedon rakentumista.