Huoltajan osallistaminen

Oppimisen Talo luo kontekstin hedelmälliseen vuoropuheluun kodin ja koulun välillä. Huoltaja ymmärtää mitä opetuksessa tapahtuu, mitä lapselta voi odottaa ja missä lapsi tarvitsee tukea. Oppimisen talo tekee oppimisen edistymisen näkyväksi ja ymmärrettäväksi myös huoltajalle.