Mielipiteitä Oppimisen talosta

Oppimisen Talo on innovatiivinen ja antaa opettajalle työvälineen jatkuvaan ja kannustavaan arviointiin

Anneli Rautiainen

Opetusneuvos

Oppilaan oma osallisuus oppimisen tavoitteiden asettamiseen ja arviointiin on keskeistä. Osallisuus oppimiseen nostaa motivaatiota

Mirja Pere

Rehtori

Tavoitteet lapsen oppimiselle tulevat selkeästi esille Oppimisen Talon avulla

Hanna Yli-Ollila

Koululaisen äiti

Oppimisen Talon avulla on mahdollista tehdä havaintoja jo varhaisessa vaiheessa oppilaan oppimisen pulmista ja tukea häntä oikea-aikaisesti oppimisprosessissa

Pentti Seinijoki

Erityisopettaja, apulaisrehtori

Oppimisen Talo helpotti olennaisesti uuden opsin jalkauttamista arkeen. Stressi laaja-alaisten tavoitteiden huomioimisesta väheni huomattavasti. Oppimisesta tuli yhteisöllisempi prosessi – enää en opettaisi ilman Oppimisen Taloa

Pia Nyberg

Luokanopettaja

Oppimisen Talo poistaa opiskelustressiä ja auttaa ymmärtämään omasta oppimisesta

Iida Alanen

yläkoululainen, 15v.